Arkistojen päättäminen ja jakaminen seutukaava- ja maakuntaliittoja purettaessa tai yhdistettäessä 1990

Valtionarkiston ohje 21.12.1990 (VA 126/32/90).

Asiakirja (PDF-muodossa)