Julkishallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus

Kansallisarkisto ohjaa ja tukee viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa laatimalla määräyksiä ja ohjeita sekä suosituksia ja oppaita. Löydät ne sekä keskeisiä julkishallintoa, kuntia ja valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä tältä sivulta.

Määräykset ja ohjeet

- - - - - - - - - - - - - - -

Suositukset ja oppaat

- - - - - - - - - - - - - - -

Seulontapäätökset

Julkishallinnolle annettuja organisaatio-/toimijakohtaisia seulontapäätöksiä. Verkkosivulla ei kuitenkaan ole kaikkia annettuja seulontapäätöksiä, mutta Kansallisarkiston tavoitteena on, että päätökset vuodesta 1952 alkaen olisivat saavutettavissa verkkosivujen kautta. Yksittäisiä seulontapäätöksiä voi tiedustella Kansallisarkiston kirjaamosta kirjaamo@arkisto.fi.

Kuntia koskevia seulontapäätöksiä

Valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä

 

- - - - - - - - - - - - - - -