Julkishallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus

Kansallisarkisto ohjaa ja tukee viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa laatimalla määräyksiä ja ohjeita sekä suosituksia ja oppaita. Löydät ne sekä keskeisiä julkishallintoa, kuntia ja valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä tältä sivulta. Kumotut määräykset ja ohjeet löytyvät omalta alasivultaan.

Määräykset ja ohjeet

- - - - - - - - - - - - - - -

Suositukset ja oppaat

- - - - - - - - - - - - - - -

Seulontapäätökset

Tällä sivulla on julkaistu keskeiset julkishallinnolle annetut organisaatio-/toimijakohtaiset seulontapäätökset. Kansallisarkisto on digitoinut vuosien 1952–2006 paperimuotoiset seulontapäätösasiakirjat ja avannut ne käyttöön verkkopalveluissaan. Lisätietoja digitoitujen asiakirjojen käytöstä on esitetty arvonmääritys- ja seulontapalvelun UKK-osiossa ja erillisessä tiedotteessa. Yksittäisiä seulontapäätöksiä voi tiedustella Kansallisarkiston kirjaamosta, kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Kuntia koskevia seulontapäätöksiä

Valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä

 

- - - - - - - - - - - - - - -