Tukea yksityisille valtionapuarkistoille

Lain yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006) perusteella Kansallisarkisto toimii 11 yksityisen keskusarkiston valtionapuviranomaisena myöntäen niille vuosittain valtionavustusta, jolla turvataan näiden laitosten toimintaedellytykset.

Vuosina 2018–2021 myönnetyt valtionavustukset euroina

Arkisto 2021 2020 2019 2018
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1 718 000 1 735 500 1 733 500 1 730 000
Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto 975 500 1 000 096 1 006 000 997 864
Työväen Arkisto 703 500 721 340 721 002 720 000
Svenska litteratursällskapet i Finland (Helsingin toimipiste) 658 700 675 500 673 500 670 000
Kansan Arkisto 517 100 511 000 476 000 480 000
Porvarillisen Työn Arkisto 198 200 193 800 200 000 201 685
Keskustan ja maaseudun arkisto 194 000 194 000 192 000 192 000
Toimihenkilöarkisto 211 500 215 000 204 448 199 692
Suomen Urheiluarkisto 183 000 185 787 181 000 165 612
Svenska centralarkivet 163 000 158 977 156 000 144 740
Urho Kekkosen arkisto 110 500 113 000 111 550 111 550
Yhteensä 5 633 000 5 704 000 5 655 000 5 613 143