Tukea yksityisille valtionapuarkistoille

Lain yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006) perusteella Kansallisarkisto toimii 11 yksityisen keskusarkiston valtionapuviranomaisena myöntäen niille vuosittain valtionavustusta, jolla turvataan näiden laitosten toimintaedellytykset.

Vuosina 2017–2020 myönnetyt valtionavustukset euroina

Arkisto 2020 2019 2018 2017
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1 735 500 1 733 500 1 730 000 1 725 552
Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto 1 000 096 1 006 000 997 864 1 014 547
Työväen Arkisto 721 340 721 002 720 000 718 452
Svenska litteratursällskapet i Finland (Helsingin toimipiste) 675 500 673 500 670 000 669 199
Kansan Arkisto 511 000 476 000 480 000 475 130
Porvarillisen Työn Arkisto 193 800 200 000 201 685 198 634
Keskustan ja maaseudun arkisto 194 000 192 000 192 000 191 000
Toimihenkilöarkisto 215 000 204 448 199 692 188 706
Suomen Urheiluarkisto 185 787 181 000 165 612 162 380
Svenska centralarkivet 158 977 156 000 144 740 140 000
Urho Kekkosen arkisto 113 000 111 550 111 550 117 400
Yhteensä 5 704 000 5 655 000 5 613 143 5 601 000