Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto lakkautetaan: määräaikoja jatkettu

Kansallisarkisto on päättänyt lopettaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon järjestämisen siirtymäkauden jälkeen 31.10.2022.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto lasketaan ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi ja perustutkinto ei kuulu viralliseen koulutusjärjestelmään. Tutkinto, joka ei kuulu viralliseen koulutusjärjestelmään tai josta ei ole säädetty laissa, on nykyään harvinaisuus. Tutkintokokonaisuus vastaa vain osittain tämän päivän työelämän vaatimuksia, mikä on näkynyt valmistuneiden tutkintojen määrän tasaisena vähenemisenä.

Vuonna 2020 on vielä mahdollisuus osallistua Helsingissä tai Oulussa järjestettävälle asiakirjahallinnan peruskurssille ja hakea sen jälkeen perustutkinnon suoritusoikeutta. Uusia asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tutkintolupia myönnetään enää hakijoille, joiden hakemus on tehty 31.10.2020 mennessä.

Tutkinnon suorittajat, joilla on siirtymäkauden alkaessa 1.11.2020 voimassa oleva tutkintolupa, voivat suorittaa tutkinnon loppuun tutkintovaatimusten mukaisesti 31.10.2022 saakka. Siirtymäkauden aikana ei ole enää mahdollista uusia rauenneita tutkintolupia. Tutkintolupa katsotaan rauenneeksi, mikäli tutkintoa ei ole suoritettu kahden vuoden kuluessa tutkintoluvan myöntämisestä, eikä Kansallisarkisto ole myöntänyt tutkinnonsuorittajalle erityisestä syystä tähän poikkeusta.

Tutkinnon järjestäminen päättyy kokonaisuudessaan Kansallisarkistossa 31.10.2022.

Mitä lakkauttamisen jälkeen?

Kansallisarkisto tulee jatkossakin tarjoamaan ammatillista täydennyskoulutusta erilaisten kurssien muodossa. Koulutusohjelmaan sisältyy asiakirjahallinnan kursseja alkeista syventäviin.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon lakkauttamisen jälkeenkin on tarjolla muita arkistoalan tutkintovaihtoehtoja.

Työelämälähtöinen ammattitutkinto tarjoaa käytännönläheisen tavan kehittää ja osoittaa asiakirjahallinnan osaamistaan. Opetushallituksen ammattitutkintojärjestelmään kuuluva asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on vuoden 2019 alussa voimaan astuneessa tutkintouudistuksessa sisällytetty Liiketoiminnan ammattitutkintoon tiedon- ja asiakirjahallinnan osaamisalueina.

Perus- tai ammattitutkintoa syvempää opetusta tarjoavat yliopistojen asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmat. Nuorten alalle tulijoiden osaaminen ja koulutus perustuu pääosin jo nyt yliopistojen asiakirjahallinnan koulutusohjelmiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) suoritettava sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa mahdollisuuden digitaalisen tiedonhallinnan valmiuksien kehittämiseen.

Lisätietoja

Kaikkia, joilla perustutkinnon suorittaminen on kesken, kehotetaan ottamaan yhteyttä Kansallisarkistoon tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Ylitarkastaja Karin Gref, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh. 029 533 7013

Ylitarkastaja Mervi Lampi, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh. 029 533 7144