Hyppää pääsisältöön

Tehtävät ja organisaatio

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Virastomme toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ja toimialueenamme on koko maa. Organisaatiossa on hallintopalvelujen, tietopalvelujen sekä tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen palvelualueet. Työntekijöitä on noin 240. Pääjohtajana toimii valtionarkistonhoitaja Jussi Nuorteva.

Organisaatiossamme on pääjohtajan alaisena hallintopalvelujen, tietopalvelujen sekä tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen palvelualueet. Hallintopalvelu-palvelualueen palveluihin kuuluvat yleishallinto-, talous-, henkilöstö- ja viestintäpalvelut. Tietopalvelu-palvelualueen palveluihin kuuluvat arkistotilat ja logistiikka, aineistohallinta, asiakaspalvelu ja tietopyyntöpalvelut. Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut-palvelualueen palveluihin kuuluvat viranomaispalvelut, heraldiikka, massadigitointi, SAPA, sidosryhmäpalvelut, yksityisarkistotoiminta ja infrastruktuuripalvelut.

Tehtävämme

Kansallisarkisto

  • varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymisen;
  • toimii viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena;
  • edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta;
  • edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymistä, hankkia näitä aineistoja pysyvään säilytykseen sekä osallistua yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä yksityisen arkistotoiminnan harjoittajien kanssa;
  • toimii asiantuntijana viranomaisten heraldisissa kysymyksissä ja edistää heraldista kulttuuria;
    hoitaa arkistolaissa (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa (1006/2006), henkilötietolaissa (523/1999) ja muussa lainsäädännössä Kansallisarkistolle, arkistolaitokselle tai maakunta-arkistolle säädetyt tehtävät.

Toimintaamme ohjaava lainsäädäntö

Kansallisarkiston tehtäviä ja toimintaa säätelevät Arkistolaki (23.9.1994/831), Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (17.11.2006/1006), Laki Kansallisarkistosta (1145/2016) sekä valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta (39/2017). Laki koskee valtion ja kunnallisia viranomaisia, muita itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia, valtion ja kunnan liikelaitoksia, ortodoksista kirkkoa, muita yhteisöjä ja yksityisiä niiden hoitaessa julkista tehtävää sekä eduskuntaan ja sen viranomaisiin lakia sovelletaan eräin osin.