VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Kansallisarkiston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Kansallisarkiston lupaa.

VES 298251

Valtion virka- ja työehdot 2020-2022, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020: 48

KA/7849/2018: VES sopimuskauden 2018-2020 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, viraston sopimukset, uudistaminen ja pöytäkirjamenettely, sopimukset voimassa 31.3.2020 saakka

Kansallisarkiston tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä; yleiskorotus ja virastoerä 1.4.2019 alkaen (PDF)
                         Liite: Palkkataulukko 1.4.2019 lukien (PDF)
Tarkentava virka- ja työehtosopimus 19.6.2018 ja virastoerän kohdentaminen 1.6.2018 alkaen (PDF)

AL/9269/2017: Kansallisarkiston tarkentava virkaehtosopimus ja palkkausjärjestelmäsopimus 1.4.2017 alkaen

Tarkentava virkaehtosopimus Kansallisarkiston palkkausjärjestelmästä 14.3.2017 (PDF)
                         Liite: Henkilökohtainen palkanosa (PDF)
Palkkausjärjestelmää koskeva tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 14.3.2017 (PDF)        
                         Liite 1: Tehtävien vaatimustasot (PDF)
                         Liite 2a: Kehityskeskustelulomakkeet (PDF)
                         Liite 2b: Henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin tasot (PDF)
Tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahojen maksamisajankohdasta 14.3.2017