Toimintamme

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Kansallisarkiston yhteydessä toimivat Kansallisarkiston ja yksityisarkistojen neuvottelukunnat sekä heraldinen lautakunta.