Suomalaiset Venäjällä 1917–1964

Kansallisarkistossa aloitettiin syyskuussa 2020 viisivuotinen tutkimushanke suomalaisten kohtaloista vuosien 1917–1964 Venäjällä. Ennen lokakuun 1917 vallankumousta Venäjän keisarikunnassa (Suomen suuriruhtinaskunnan ulkopuolisilla alueilla), asui ja työskenteli kymmeniä tuhansia kieleltään, identiteetiltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisia.

Venäjälle muuttaneiden, siellä olleiden ja sieltä palanneiden suomalaisten vaiheita on tarkoitus tutkia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietoja kootaan Josif Stalinin seuraajan Nikita Hruštšovin valtakauden loppuun, vuoteen 1964 saakka.

Hankkeessa toteutetaan interaktiivinen tietokanta Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen olleista suomalaisista ja heidän elämäkertatiedoistaan sekä heitä koskevista ja heihin liittyvistä asiakirjoista ja valokuvista. Tutkimushankkeessa suomalaisten vaiheista ja asemasta Neuvostoliitossa sekä Stalinin ajan terrorista ja väestönsiirroista saadaan runsaasti uutta tietoa, joka julkaistaan tietokirjoina sekä tieteellisinä ja populaareina artikkeleina. Hanke ja siihen liittyvä tutkimustyö palvelevat myös kansainvälistä historiantutkimusta.

Tutkimushanke nojaa erityisesti Suomen sekä Venäjän arkistoissa säilytettäviin lähdeaineistoihin. Avainroolissa ovat myös sellaiset lähteet, kuten muistelmat, kirjeet, päiväkirjat ja asiakirjat, joita tutkimushanke on saanut ja saa lahjoituksena yksittäisiltä kansalaisilta, perheiltä ja suvuilta.

Valtioneuvoston kanslia rahoittaa tutkimushanketta ajanjaksona 1.9.2020–31.12.2025 yli kahdella miljoonalla eurolla. Se on myös asettanut tutkimushankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja muina jäseninä valtiosihteeri Matti Anttonen ulkoministeriöstä, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja professori Kimmo Rentola Helsingin yliopistosta. Kansallisarkisto nimittää tutkimushankkeelle myös tieteellisen seurantaryhmän.

Tutkimushanketta johtaa historiantutkija, FT Aleksi Mainio. Syksyn 2020 aikana projektiin palkataan avoimella haulla kolme tutkijaa, suunnittelija ja tutkimusavustaja. Hankkeen yhteyteen kootaan nuorten tutkijoiden verkosto.

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimushanke tekee yhteistyötä SKS:n Stalinin vainojen muistot - muistitietokeräyksen kanssa. Lue lisää SKS:n muistitietokeräyksestä

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Aleksi Mainio, Kansallisarkisto, etunimi.sukunimi@arkisto.fi

Tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto, etunimi.sukunimi@arkisto.fi