Suomalaiset Venäjällä 1917–1964

Kansallisarkistossa aloitettiin syyskuussa 2020 viisivuotinen tutkimushanke suomalaisten kohtaloista vuosien 1917–1964 Venäjällä. Ennen lokakuun 1917 vallankumousta Venäjän keisarikunnassa (Suomen suuriruhtinaskunnan ulkopuolisilla alueilla), asui ja työskenteli kymmeniä tuhansia kieleltään, identiteetiltään tai etniseltä taustaltaan suomalaisia.

Venäjälle muuttaneiden, siellä olleiden ja sieltä palanneiden suomalaisten vaiheita on tarkoitus tutkia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietoja kootaan Josif Stalinin seuraajan Nikita Hruštšovin valtakauden loppuun, vuoteen 1964 saakka.

Suomalaisia punapakolaisia Išhoran leirillä vuonna 1920.
Suomalaisia punapakolaisia Išhoran leirillä vuonna 1920. Kuva: Venäjän valtion yhteiskuntahistorian ja poliittisen historian arkisto, RGASPI.

Hankkeessa toteutetaan interaktiivinen tietokanta Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen olleista suomalaisista ja heidän elämäkertatiedoistaan sekä heitä koskevista ja heihin liittyvistä asiakirjoista ja valokuvista.

Tutkimushankkeessa suomalaisten vaiheista ja asemasta Neuvostoliitossa sekä Stalinin ajan terrorista ja väestönsiirroista saadaan runsaasti uutta tietoa, joka julkaistaan tietokirjoina sekä tieteellisinä ja populaareina artikkeleina. Hanke ja siihen liittyvä tutkimustyö palvelevat myös kansainvälistä historiantutkimusta. 

Tutkimushanke nojaa erityisesti Suomen sekä Venäjän arkistoissa säilytettäviin lähdeaineistoihin. Ukrainan sodan seurauksena Kansallisarkisto jäädytti maiden välisen yhteistyön, minkä jälkeen aineistohankintoja ei ole tehty Venäjältä. Suomalaisia koskevia aineistoja on hankittu Virosta, Ukrainasta, Georgiasta ja Kazakstanista sekä läntisen Euroopan ja Amerikan arkistoista. Avainroolissa ovat myös sellaiset lähteet, kuten muistelmat, kirjeet, päiväkirjat ja asiakirjat, joita tutkimushanke on saanut ja saa lahjoituksena yksittäisiltä kansalaisilta, perheiltä ja suvuilta.

Valtioneuvoston kanslia rahoittaa tutkimushanketta ajanjaksona 1.9.2020–31.12.2025 yli kahdella miljoonalla eurolla. Se on myös asettanut tutkimushankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja muina jäseninä valtiosihteeri Matti Anttonen ulkoministeriöstä, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja professori Kimmo Rentola Helsingin yliopistosta. Kansallisarkisto nimittää tutkimushankkeelle myös tieteellisen seurantaryhmän.

Tutkimushanketta johtaa historiantutkija, dosentti Aleksi Mainio. Täällä voit tutustua tarkemmin hankkeen työntekijöihin. Hankkeen yhteyteen kootaan nuorten tutkijoiden verkosto.

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimushanke tekee yhteistyötä SKS:n Stalinin vainojen muistot - muistitietokeräyksen kanssa. Lue lisää SKS:n muistitietokeräyksestä.

Osallistu tutkimustyöhön

Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua mielenkiintoiseen tutkimustyöhön, sillä hankkeessa kokeillaan tutkimusaineiston tallennustehtävien joukkoistamista Zooniverse-verkkopalvelun välityksellä. Lisätietoja löydät täältä.

Hanke esillä tapahtumissa

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimushanke on ajoittain esillä aihepiiriin liittyvissä tapahtumissa ja järjestää myös omia tapahtumiaan.

Aineistot, tiedot ja vihjeet hankkeen käyttöön

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimushankkeelle voi lähettää tietoja ja vihjeitä. Hanke on hyvin kiinnostunut tutustumaan esimerkiksi koti- ja sukuarkistojen papereihin, kuten postikortteihin, kirjeisiin, päiväkirjoihin, valokuviin, asiakirjoihin sekä muistinvaraisiin kertomuksiin ja tarinoihin. Niiden kopioita voi lähettää tutkimushankkeelle sähköpostilla osoitteeseen suomalaiset.venajalla@kansallisarkisto.fi

Otathan huomioon, että tutkimushankkeelle lähetettyjä asiakirjakopioita saatetaan julkaista tutkimushankkeen interaktiivisessa tietokannassa ja muissa julkaisuissa. 

Lisätietoja

  • Hankepäällikkö Aleksi Mainio, Kansallisarkisto, etunimi.sukunimi@kansallisarkisto.fi
  • Pääjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto, etunimi.sukunimi@kansallisarkisto.fi