Arctic Indigenous Design Archives

Interreg Pohjoinen logo     AIDA logo

Kansallisarkiston (Saamelaisarkisto), Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseumin (Ruotsi) ja Sámi allaskuvlan (Saamelaiskorkeakoulu, Norja) yhteishankkeen Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)  tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville. Kolmivuotisessa Interreg-yhteistyöhankkeessa tehdään duojáreiden (saamelainen käsityöläinen ja muotoilija) kanssa yhteistyötä muotoiluprosessiin liittyvien asiakirja-aineistojen säilyttämiseksi. Saamelaisarkisto ja Ájtte-museo kartoitettavat ja tallentavat duojáreiden (saamelaisten käsityöläisten/muotoilijoiden) aineistoja duojár-arkistoksi. Arkistossa ei keskitytä esineisiin, vaan tarkoituksena on tuoda esiin asiakirja-aineistoa, joka heijastaa duojárin luomistyötä, muotoiluajattelua sekä oman muotoilun markkinointiprosessia.

Hankkeessa perustettuja duojár-arkistoja käytetään Sámi allaskuvlan (Saamelaiskorkeakoulun) duodji-koulutuksessa. Sámi allaskuvlan opiskelijoille arkistot ja museo toimivat inspiroivana oppimisympäristönä, joiden avulla tutustutaan perinteiseen duodjiin, duojáreiden henkilöhistoriaan ja opitaan kertomaan omasta muotoiluajattelusta digitaalisesti.

Projektissa luodaan myös lapsille ja nuorille sopivaa digitaalista muotoilukasvatusmateriaalia hankkeessa kerättyjen arkistojen pohjalta. Tavoitteena on välittää tietoa saamelaisesta duodjista (duodji=saamelainen (taide)käsityö, muotoilu) ja duojáreista lapsille ja nuorille ja samalla varmistaa perinteisen tiedon siirtymistä seuraaville sukupolville.

Hankkeen ajankohtaisista aiheista voit lukea AIDA-blogista.

Hanketta rahoittavat EU Interreg Nord V/Sápmi -ohjelma, Lapin liitto, Norjan saamelaiskäräjät, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd Ruotsi sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja (Saamelaisarkisto) Juha Heinonen, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, 029 533 7209
  • tutkimusjohtaja (Kansallisarkisto) Päivi Happonen, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, 029 533 7018
  • projektinjohtaja/arkistonhoitaja (Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum) Ulf Stefan Winka, info@ajtte.com +46 971 170 70
  • dekaani (Sámi allaskuvla) Seija Somby etunimi.sukunimi@samiskhs.no, +47 784 484 54