Hankkeet

Kansallisarkisto edistää digitaalisen asiakirjatiedon modernia uudelleenkäyttöä osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat sähköisiä palveluita, tutkimustietokantojen kehittämistä ja digitaalisten aineistojen uudelleenkäyttöä edistävät hankkeet.