Asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (tiedonhallintalaki, 906/2019, 28 §) mukaan tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoitteena on helpottaa

  • tietopyynnön tekemistä Kansallisarkistoon sekä
  • tietoaineistojen omatoimista hakua ja käyttöä

Kuvaukset tietopyyntöjen tekemisestä Kansallisarkiston hallinnoimiin tietovarantoihin sekä tietoaineistojen omatoimisesta käytöstä

Tietopyynnöt

Tietoaineistojen omatoiminen haku ja käyttö

Kuvaus tietopyynnön tekemisestä Kansallisarkiston asiarekisteriin, jossa hallinnoidaan Kansallisarkiston viranomaistoimintaan liittyviä asioita ja asiakirjoja

Kansallisarkiston yhteystiedot