Kaukolainaa aineistojamme

Huom! Kansallisarkiston kaukolainapalvelussa on meneillään noin kuukauden mittainen tauko (22.4.21)

Voit lainata alkuperäisiä asiakirjoja Kansallisarkiston toimipaikkoihin sekä ulkopuolisiin, lainaoikeuden hankkineisiin laitoksiin.

Kaukolainoja ei toistaiseksi lähetetä Saamelaisarkiston ja Kansallisarkiston muiden toimipaikkojen välillä Saamelaisarkiston kiinteistössä käynnissä olevan remontin vuoksi. Pahoittelemme tästä koituvaa haittaa.

Toimi näin

 • Tee kaukolainatilaus Astia-verkkopalvelussa tai asiointiarkiston tai -kirjaston välityksellä.
 • Kaukolainauksesta koituvat lähetyskulut peritään asiakkaalta. Virka-asioiden käsittelyä varten voidaan myöntää virastolainoja.

Huomioi mahdolliset rajoitukset

Seuraavia asiakirjoja lainataan vain poikkeustapauksissa:

 • Asiakirjat jotka on digitoitu tai joista on olemassa jokin muu käyttökopio
 • Huonokuntoiset asiakirjat
 • Erillään säilytettävät kartat ja piirustukset
 • Valokuvat, videot ja muu audiovisuaalinen materiaali sekä sähköiset tallennevälineet
 • Suurikokoiset sidokset
 • Kortistot
 • Järjestämättömiin arkistoihin sisältyvät asiakirjat
 • Talletettuihin yksityisarkistoihin kuuluvat asiakirjat. Voidaan lainata vain asiakkaan pyytämällä tallettajan tai tämän oikeudenomistajan kirjallisella luvalla. Elleivät he enää ole tavoitettavissa, luvan myöntää tai epää Kansallisarkisto
 • Läänintilit Ruotsin vallan ajalta
 • Alioikeuksien tuomiokirjat vuotta 1810 vanhemmalta ajalta
 • Alioikeuksien pöytäkirjat ja perukirjat 1900-luvulta
 • Valtiosihteerinviraston aakkoselliset aktiluettelot ja esittelynootit
 • Kenraalikuvernöörinkanslian diaarit, aktiluettelot ja esittelyasiakirjat
 • Senaatin ja sen toimituskuntien, valtioneuvoston ja ministeriöiden sekä ministeriöiden osastojen, korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden sekä hovioikeuksien diaarit, pöytäkirjat, kirje- ja päätöskonseptit sekä päätös- ja tuomiotaltiot
 • Lääninhallitusten diaarit, pöytäkirjat sekä kirje- ja päätöskonseptit
 • Tuomiokapitulien pöytäkirjat
 • Maanmittauslaitoksen maarekisterit ja erikoisluettelot
 • Seurakuntien väestörekisteriasiakirjat
 • Henkikirjat
 • Sotilaskantakortit
 • Alle 25 vuotta nuoremmat viranomaisten asiakirjat

Kansallisarkisto voi digitoinnin tai toiminnan muiden tarpeiden mukaan rajoittaa muidenkin kuin lueteltujen aineistojen kaukolainausta.

Lainausoikeuden saaneet organisaatiot

 • Kansallisarkiston toimipaikat
 • Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampuskirjasto
 • Lapin yliopiston kirjasto
 • Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
 • Tampereen kaupunginarkisto
 • Tampereen yliopiston kirjasto
 • Ålands landskapsarkiv (Ahvenanmaan maakunnanarkisto)