Digitoinnin eteneminen

Digitoinnin eteneminen

Tällä verkkosivulla kerrotaan digitoinnin etenemisestä Kansallisarkistossa. Digitoidun aineiston löydät Digitaaliarkistosta ja uuden lokakuusta 2019 lähtien digitoidun aineiston tammikuussa 2022 avattavasta uudesta ASTIA asiakaspalvelujärjestelmästä.

Vuoden 2020 aikana Kansallisarkisto otti käyttöön uuden arkistotietokanta AHAA:n, jonne alkuvuoden 2020 aikana arkistotietokanta Vakassa olevat metatiedot migroitiin. Tammikuussa 2022 otetaan käyttöön uusittu ASTIA asiakaspalvelujärjestelmä, jota kautta digitoitu aineisto esitetään asiakkaille. Digitaaliarkistossa olevat digitaaliset aineistot on vuoden 2021 aikana migroitu uuteen järjestelmään. Uuden ASTIAn käyttöönoton jälkeen Digitaaliarkiston käyttöliittymästä luovutaan maaliskuussa 2022.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lokakuusta 2019 lähtien digitoituja aineistoja ei ole julkaistu Digitaaliarkiston kautta, vaan uuden ASTIA asiakaspalvelujärjestelmän kautta tammikuussa 2022.


Sivu päivitetty 21.1.2022

 

Vuonna 2022 digitoitavia aineistoja

Vuoden 2022 aikana takautuva digitointi käynnistyy Vaasaa lukuunottamatta kaikissa Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Helsinki:
Henkikirjat kokoelma: Helsingin ja Hämeen läänin huonokuntoisia 1950-luvulta, Viipurin lääni 1939-45
Maanmittaushallituksen uudistusarkisto: Hämeen ja Viipurin läänit
Sotavankilaitos, Bc vankikortisto vankileireittäin

Muissa toimipaikoissa digitoidaan kortistoaineistoja, kuten poliisilaitosten osoitekortteja, tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksian kiinnitysasiain kortistoja sekä lääninhallitusten diaarikortteja. Mikkelissä digitoidaan lisäksi lääninhallituksen moottoriajoneuvojen luovutusasiakirjoja.

 

Vapaaehtoisdigitointi:

Helsinki
Helsingissä säilytettävien ei toimivien seurakuntien digitoinnin jatkaminen ja viimeistely
Eri oppilaitosten oppilasluetteloita ja -matrikkeleita
Helsingin poliisilaitoksen keskuspoliisiosaston liikennetoimiston I arkisto
Helsingin poliisilaitos: Ajurit, vuokra-ajurit, kuorma-ajurit, polkupyöräluettelo, moottoripyöräluettelo
Helsingin luotsipiirin arkisto, henkilökuntaluetteloita
Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto, luotsiluetteloita ja nimikirjoja
Metsähallituksen I arkisto, virkamiehiä ja metsänvartijoita koskevat luettelot

Hämeenlinna
Hattulan seurakunnan väestörekisteriarkiston asiakirjat, jotka talletuksessa Hämeenlinnan toimipaikassa
Lammin seurakunnan väestörekisteriarkiston asiakirjat, jotka talletuksessa Hämeenlinnan toimipaikassa
Hämeen lääninkonttorin arkiston Ab anomusdiaarit 1832-1920

Muut toimipaikat
Toimipaikan alueen digitointiluvan myöntäneiden seurakuntien väestörekisteriaineistojen digitointi alkuperäisistä asiakirjoista

 

FamilySearch kumppanuusprojekti:

Helsinki:
Ruotsin ajan renovoitujen tuomiokirjojen digitoinnin viimeistely
Vanhan Suomen tuomiokirjoja
Henkikirjat 1921-22
Autonomian ajan kutsuntaluettelot

Mikkeli (käynnistyy loppuvuodesta 2022):
Luovutetun alueen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjat
Viipurin hovioikeuden väestöhistoriallisia aineistoja, kuten renovoidut tuomiokirjat
Viipurin, Kymenkartanon ja Mikkelin lääninhallitusten väestöhistoriallisia aineistoja, kuten passiluettelot, henki- ja maakirjat, maaherran kertomuksia, henkilökortistot ja –luettelot, erilaiset anomukset ym.
Aiemmin digitoimattomia perukirjoja

 

Vuosina 2020-21 on digitoitu

 

Takautuva virkadigitointi

Henkikirjakokoelman (1809-1975) aakkosellisia hakemistoja sekä henki- ja kiinteistöosat viiden vuoden välein vuosilta 1960-1975. (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista). Digitointi valmistuu alkuvuodesta 2021.

Henkikirjakokoelman (1809-1975) huonokuntoisia sidoksia digitoidaan seuraavasti: Hämeen lääni vuosilta 1927-39, 18 hm (H:363-535) ja Uudenmaan lääni vuosilta 1930-37, 23 hm (U:571-838), Helsingin kaupungin kaupunginosaluettelot 1950-58, Hämeen läänin kiinteistöluettelot 1950-55 (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista). Digitointi on käynnistynyt alkuvuodesta 2021.

Valtiorikosoikeuksien akteja, kaikki digitoitu (akteja kaikkiaan 799), (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista).

Maanmittaushallituksen uudistuskarttoja, Hämeen lääni systemaattisesti edeten (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

Vaasan lääninhallituksen lääninkanslian I arkisto; Be passiluettelot sekä anomus- ja kirjediaareja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

Sosiaali- ja terveysministeriön lastensiirtokomitean arkiston kantakortteja  (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

Suomen Punaisen Ristin Sotavankitoimiston arkisto, Bc hakukortisto  (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

 

FamilySearchin kanssa kumppanuusyhteistyössä digitoitavat aineistot

Henkikirjat:

Aiemmassa projektissa digitoitujen henkikirjojen (1809-1917) puutteita on saatu kumppanilta, ja ne viedään järjestelmään alkuvuodesta 2022.

Perukirjat:

Aiemmassa projektissa digitoitujen perukirjojen puutteita on saatu kumppanilta, ja ne viedään järjestelmään alkuvuodesta 2022.

Autonomian ajan renovoidut tuomiokirjat:

Autonomian ajan renovoituja tuomiokirjoja seuraavasti  lokakuu 2018 - helmikuu 2021 (harmaasävydigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

KOa Kihlakunnanoikeuksien varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1810-1870 415 hyllymetriä (hm)
KOb Kihlakunnanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1871-1918 295 hm
LO Laamanninoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1809-1868 23 hm
MO Maanjako-oikeuksien renovoidut tuomiokirjat 1770-1916 23 hm
ROa Raastuvanoikeuksien varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1810-1918 90 hm
ROb Raastuvanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1810-1918 85 hm
KäO Kämnerinoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1810-1862 30 hm

Ruotsin ajan renovoidut tuomiokirjat:

Huhtikuussa 2021 käynnistyi Ruotsin ajan renovoitujen tuomiokirjojen digitointi. Digitointi valmistuu arviolta syksyllä 2022. Julkistus uuden ASTIA –palvelun myötä digitoinnin etenemisen mukaan. (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

 

Muissa kumppanuusyhteistyöprojekteissa digitoitavat aineistot

Kansallisarkistolla on käynnissä useita kumppanuusyhteistyöprojekteja, joissa digitoidaan mm. seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, Piirilääkärien ja apteekkarien vuosikertomukset, Eba:43-83
Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, Kunnanlääkärien vuosikertomukset, Ebb: 1-6
Lääkintöhallituksen V arkisto, Kunnanlääkärien vuosikertomukset, Ebb:1-56 (1929-1956)
Maataloushallituksen arkisto, Maatalouslaskentojen alkuaineisto, vuoden 1950 maatalouslaskenta ja yleinen maatalouslaskenta 1950, 25 hyllymetriä
Maataloushallituksen arkisto, Maatalouslaskentojen alkuaineisto, yleinen maatalouslaskenta 1969 Ha:3737-4336, 73 hyllymetriä
Useiden maatalouspiirien aineistoja
Patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja innovaatiolinjan arkisto (199517.KA) Sarja: Ab Patenttirekisterit, yksiköt: Ab:1-Ab:103.
Rauhanturvaajien sotapäiväkirjat
Tilastollisen päätoimiston tilastoarkisto, TILASTOASIAKIRJAT,  Väestötilastot, Väestönmuutostaulut, K01B
Voudintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänit

 

Maksulliset takautuvan digitoinnin projektit

Kansallisarkistolla on käynnissä useita maksullisen takautuvan digitoinnin projekteja, joissa digitoidaan seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

Aurora Karamzinin kirjekokoelmat (valmis)
Kytäjän Linderien kirjekokoelmat (valmis)
Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkiston saapuneiden kirjeiden diaarit Aa:50-104 (valmis)
Teinien tuen arkisto (valmis)
Leo Mechelinin arkistoja (käynnissä)
Carl-Erik Mannerheimin arkistoja
R. H. Rehbinderin arkistoja
Waldemar Beckerin arkistoja
Munck af Fulkkila -suvun kokoelma

Vapaaehtoisdigitointi

Kansallisarkisto on käynnistänyt vapaaehtoisdigitoinnin Helsingissä, ja tarkoitus on laajentaa toimintaa muihin toimipaikkoihin. Vapaaehtoisdigitoinnissa digitoidaan erityisesti sukututkimusta tukevia aineistoja. Vapaaehtoisdigitoinnissa digitoidaan mm. seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

Espoon seurakunta
Helsingin eestiläinen seurakunta
Helsingin pitäjän seurakunta
Helsingin ruotsalais-suomalainen seurakunta
Kaartin seurakunta
Kansalaissodan kuolleet -arkisto
Kerimäen seurakunta
Meriväen seurakunta
Svartholman seurakunta
Tammisaaren sotavankileirin arkisto, Vankeja koskevat luettelot