Hyppää pääsisältöön

Community as Opportunity

Kansallisarkisto oli mukana Euroopan komission Community as Opportunity (CO:OP) -hankkeessa, jonka muodostivat 17 eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Hanke toteutettiin vuosien 2015–2018 aikana.

Apua yksityisaineistojen digitointiin

Hankkeessa on kolme keskeistä osa-aluetta. Ensimmäisenä päämääränä on helpottaa yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitointia, jakamista ja pitkäaikaissäilytystä.

Tätä tarkoitusta varten projektissa on kehitetty topoteekki-niminen verkkoalusta, johon digitaaliset aineistot ja niiden metatiedot tallennetaan. Kansallisarkisto on hankkinut neljä liikkuvaa digitointiasemaa, joita oman topoteekin avaamisesta sopineiden tahojen on mahdollista lainata käyttöönsä. Topoteekkiin tiedostot tallennetaan karttapohjalle, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat nähdä tietylle alueelle sijoittuvat kohteet. Luovuttajat joko pidättävät kaikki oikeudet aineistoon (jolloin sitä voi vain katsella) tai suosituksen mukaan antavat sille Creative Commons –lisenssin.

Tällä hetkellä ovat valmistuneet ja katsottavissa seuraavat topoteekit: Hailuoto, Helsingin Östersundom, Kaarinan Piikkiö, Lieto, Mikkeli, Mäntsälä, Saamenmaa, Sastamala, Sastamalan Suodenniemi, Säkylä, Taivassalo ja Veteraanimoottoripyöräklubi VMPK. Topoteekkien aineistot on etupäässä digitoitu ihmisten kotiarkistoista, mutta mukana on jonkin verran myös museoiden ja arkistojen kokoelmiin sisältyviä kuvia ja asiakirjoja.

Onnistuessaan hanke ratkaisee useita yksityisten aineistojen digitointiin ja esittämiseen liittyviä pulmia: korkealaatuinen digitointi toteutetaan hankkeeseen hankituilla laitteilla, lisensointi on selkeä, aineisto tulee kaikkien tutkittavaksi paikalliseen Topoteekkiin ja pitkäaikaissäilytyksen näkökulma on huomioitu. Aineiston pitkäaikaissäilytyksestä huolehtii Itävallassa sijaitseva Kansainvälinen arkistotutkimuksen keskus ICARUS.

Lisätietoa topoteekeista löydät blogikirjoituksestamme.

Uusia arkistokokemuksia useammalle

Hankkeen toinen keskeinen osa on nuorten arkistokokemuksien tarkkailu ja niistä oppiminen. Tässä tarkoituksessa joukko koululais- ja lukiolaisryhmiä on vieraillut Kansallisarkistossa ja tutustunut kotipaikkakuntansa vanhaan arkistoaineistoon ja ratkaisi joitain tehtäviä jaetun materiaalin pohjalta. Samalla ryhmät ovat saaneet perustietoja arkistojen annista ja aineistojen käyttämisestä. Opiskelijat tulevat valmistamaan arkistokokemuksistaan Youtubessa julkaistavia videoita.

Arkistopedagogian alaan liittyvistä kokemuksista tuotetaan Arkistopedagogin käsikirja –niminen opas vuoden 2018 aikana.

Parannuksia digitoidun aineiston saatavuuteen

Hankkeen kolmas tavoite on parantaa digitoidun aineiston saatavuutta ja käytettävyyttä. Hankkeen aikana on Kansallisarkistossa laadittu englanninkielinen selvitys, joka koskee perinteisen (arkiston henkilökunnan tuottaman), sosiaalisen sekä koneellisesti tuotetun metatiedon ja aineiston digitoitujen ilmentymien kytkemiseen soveltuvia tiedostoformaatteja. Selvitys on julkaistu avoimella CC BY –lisenssillä.

Formaattiselvitys (pdf, englanniksi)


Lisätietoja hankkeesta:

Community as Opportunity -hankkeen kotisivu

Yhteyshenkilö Kansallisarkistossa: kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, puh. 029 533 7004, etunimi.sukunimi@arkisto.fi