suomeksi | Pусский | |

Tietolähteet verkossa

 • Arkistojen Portti on suomalaisten arkistojen yhdessä kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla saa lisää tietoa paperimuotoisten sekä jo digitoitujen aineistojen käytöstä.
 • Kansallisarkiston kirjaston kokoelmat FINNA-palvelussa . Kirjaston kokoelmissa on runsaat 82 00 nidettä koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä noin 200 erilaista aikakausilehteä. Aihepiireinä on Suomen ja naapurimaiden historiaa, oikeus-, hallinto- ja yhteiskuntatieteitä käsittelevää kirjallisuutta, paikallishistoriallista, suku- ja henkilöhistoriallista kirjallisuutta sekä heraldisen ja sigillografisen kirjallisuuden kokoelma.
 • Europeana Heraldica. Kansallisarkiston ylläpitämä heraldinen tietokanta sisältää noin 2200 kunnallisvaakunaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Lisäksi siinä on 1000 Kansallisarkiston Heraldica-kokoelmaan kuuluvaa viranomaisten sinettiä. Esimerkiksi Wiipurin läänin ja Sortavalan kaupungin sinettejä ja vaakunat.
 • FINNA – Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden hakupalvelu.
 • Suomen kirjallisuuden käännökset -tietokannassa on viitetietoja suomalaisen, suomenruotsalaisen ja saamelaisen kauno- ja tietokirjallisuuden käännöksistä, mm. Karjalan tasavallan kansallisvähemmistöjen kieliin.Matteuksen evankeliumin karjalannoksen osa. 30.10.1820 Karjalan tasavallan Kansallisarkisto
   • Juminkeko - Kalevalan ja karjalaisen kulttuurin informaatiokeskus.
   • Juminkeon arkistoon tallennettu noin 100 000 valokuvaa ja 2000 tuntia äänitteitä, minkä lisäksi Juminkeolla on laaja Kalevala-painosten kokoelma sekä Kalevalaan ja karjalaiseen kulttuuriperintöön liittyvä käsikirjasto. Arkistoon kuuluu myös kirjallisuusarkisto. Kuva- ja äänitearkiston aineisto on tallennettu Juminkeon omana keräystoimintana 1980-luvulta lähtien. Perinteen tallentamiseen on osallistunut myös Runolaulu-Akatemian, SKS:n, Kalevalaseuran, monen suomalaisen yliopiston sekä Karjalan Tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin tutkijoita. Kuva-arkisto koostuu etupäässä Vienan Karjalassa kuvatusta aineistosta, mutta sisältää kuvia myös Suomen vienalaiskylistä, Aunuksesta, Inkeristä, Vepsänmaalta ja Vietnamista. Vienan kuvista saa läpileikkauksen runokylien elvytyksestä, jota Juminkekoa ylläpitävä säätiö on toteuttanut Karjalan puolella toimivan Arhippa Perttusen säätiön kanssa 1990-luvun alusta lähtien. Äänitearkisto koostuu etupäässä Karjalan tasavallasta tallennetusta aineistosta, mutta sisältää materiaalia myös muilta Venäjän alueilta ja Suomen vienalaiskylistä sekä muualta Kainuusta. Materiaalia on karjalaksi, suomeksi, vepsäksi ja venäjäksi. Kansainvälisen yhteistyön kautta myös vielä elävästä vietnamilaisesta suullisesta perinteestä on näytteitä. Äänitteiden lisäksi äänitearkistossa on videonauhoitteita. Valtaosa aineistoa on digitoitu, mutta

tietokannoissa on esillä vain osa aineistosta. Tietokannat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä verkossa. Kirjallisuusarkisto koostuu akateemikko Eino Karhun ja karjalaisten kirjailijoiden, mm. Jaakko Rugojevin ja Ortjo Stepanovin, Juminkeolle luovuttamasta aineistosta. Kirjallisuusarkistoa ei ole järjestetty, mutta sitä voi tutkia Juminkeon tiloissa.

 

KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTON VERKKONÄYTTELYT JA VERKKOPALVELUT

 

 

KANSAINVÄLISET LÄHTEET:

      • The European Library -verkkoportaali tarjoaa pääsyn 48 eurooppalaisen kansalliskirjaston ja tutkimuskirjaston kokoelmaluetteloihin. Useat kieliversiot. Haku toimii myös venäjän kielellä.  
      • Explore the British Library - Britannian kansalliskirjaston kokoelmaluettelo. Palvelu mahdollistaa myös haun kirjaston verkkosivuilta.

 

ARTIKKELIT:

Moiseev S.V. "Karjalan luostarit Novgorodin alueen valtiollisen arkiston Novgorodin hengellisen konsistorin fondin asiakirjoissa. 1700-luvun alussa -1820-luvulla. // Novgorodin arkistoviesti, nro. 3, s. 160-183. Venäjän kielellä.