Oppimateriaalit - AIDA-project - Arctic Indigenous Design Archives

Oppimateriaalit

Saamelaista muotoiluajattelua opetukseen

Opettajille

AIDA-hankkeen duodjikasvatusmateriaalin lähtökohtana on duodjiperinteen kokonaisvaltaisuuden ymmärtä-misen: duodji on osa elämää, ei pelkkiä esineitä. Duodji vaikuttaa niin elämän rytmiin kuin jokapäiväiseen ajatteluun. Duodjikasvatuksessa pohditaankin laajoja teemoja kokonaisvaltaisesti yli oppiainerajojen. Kuten saamelaisessa maailmankuvassa, elämä on kokonaisuus, jota ei voi hajottaa osiin. Siksi duodjikasvatuksessa tutustutaan duodjiin enne, nyt ja pohditaan, mitä se voisi olla tulevaisuudessa.

Tavoitteena on välittää tietoa saamelaisesta duodji-ajattelusta ja duojáreista lapsille ja nuorille. Duoji-kasvatusmateriaalin painopiste on ongelmanratkaisutaitojen ja ekologisen ajattelun välittämisessä.

Lataa tiedostot:

DUODJU! Duodjimaailmaan tutustuminen

Duodju opettajan opas

Duodju tehtävät

 

Yhteystiedot

Sámi Archives
Inker-Anni Linkola-Aikio
inker-anni.linkola-aikio@arkisto.fi

Sámi University Applied Sciences
Gunvor Guttorm, postmottak@samiskhs.no

Ájtte Swedish Mountain and Sámi Museum
Anna Westman Kuhmunen, info@ajtte.com