Mikä on AIDA? - AIDA-project - Arctic Indigenous Design Archives

Mikä on AIDA?

Vuonna 2017 Kansallisarkisto (Saamelaisarkisto), saamelaismuseo Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Ruotsissa ja Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjassa aloittivat Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville.

AIDA – arkistot nykypäivän toimijana


Vuonna 2017 Suomen Kansallisarkiston Saamelaisarkisto yhdessä ruotsalaisen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum –museon  ja Norjassa sijaitsevan saamelaiskorkeakoulun Sámi allaskuvlan kanssa aloittivat hankkeen  Arctic Indigenous Design Archives. Hankkeen tavoitteena oli siirtää saamelaista muotoiluajattelua eteenpäin. Projekti sai tukea Interreg Pohjoinen –ohjelmasta kolmen vuoden ajan. 

Tämä kotisivu on yksi hankkeen tuloksista. Lisäksi olemme perustaneet duojáreiden (saamenkäsityöläisten) kanssa heidän arkistojaan, joiden tarkoituksena säilyttää ja pitää huolta luomistyöhön liittyvistä arkistoaineistosta. Saamelaisarkistossa ja Ájtte-museossa on yhteensä 22 duojár- eli saamenkäsityöläisarkistoa. 

Duojár-arkistoja on käytetty duodjin korkeakouluopetuksessa Sámi allaskuvlassa. Opiskelijoille arkistot ja kokoelmat ovat olleet inspiroiva oppimisympäristö. Olemme myös tuottaneet näiden eri arkistomateriaalien pohjalta digitaalista oppimateriaalia nuorille. 

Vuonna 2020 yhteistyö  Sámi Arkiivan, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseumin ja  Sámi allaskuvlan välillä jatkui. Tällä kertaa projektissa AIDA II- arkistot nykypäivän toimijoina. Usein arkistot nähdään kollektiivisena muistina, mutta tässä projektissa nostamme arkistot esille toimijoina nykyajassa.

·         Miten opiskelijat/tutkijat/arkiston käyttäjät voivat löytää aineiston pariin uudella tavalla?

·         Miten voimme sovittaa arkiston työskentelytapoja alkuperäiskansan ajatteluun niin, että ne sopivat paremmin saamelaisiin käytänteisiin?

Tulevina vuosina aktivoimme saamelaisen yhteisön mukaan keskustelemaan edellä mainituista kysymyksistä. 

AIDA II:a rahoittaa EU:n Interreg Pohjoinen V, Lapin Liitto ja  Suomen kansallisarkisto, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finmarks fylkeskommune, Norjan Sámediggi ja Sami Allaskuvla. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Ruotsin Sámediggi, Region Norrbotten, Sameskolstyrelsen och Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum.

Ensimmäistä AIDA-projektia rahoittivat EU Interreg Nord V, Lapin Liitto, Norlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd, Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja  Suomen kansallisarkisto.

 

 

Yhteistyökumppanit

SAAMELAISARKISTO

Saamelaisarkisto vastaanottaa ja säilyttää aineistoja, jotka koostuvat pääasiassa yksityishenkilöiden, järjestöjen ja yhdistyksen lahjoittamista yksityisarkistoista. Aineistot eivät ole Saamelaisarkistossa ainoastaan säilytystä, vaan myös käyttöä varten – yksi Saamelaisarkiston päätavoitteista onkin aktiivisesti edistää saamentutkimusta ja lisätä saamelaisiin liittyvää historiatietoa. Yhdessä muiden tutkimusinfrastruktuurien ja muistiorganisaatioiden kanssa Saamelaisarkisto osallistuu erilaisiin hankkeisiin, joiden avulla edistetään mm. aineistojen saavutettavuutta digitoinnin avulla. Saamelaisarkiston lähdeaineistoja voi käyttää monella eri tutkimuksen alla, sukututkimuksen apuna tai vaikka taiteellisessa työssä.

Saamelaisarkisto perustettiin vuonna 2012 ja se kuuluu Kansallisarkistoon. Saamelaisarkiston rahoitus tulee kansallisesta budjetista. Saamelaisarkisto sijaitsee Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseksessa, Juutuanjoen ja Inarijärven rannoilla. Saamelaisarkisto on saanut useita yksityisarkistolahjoituksia ja joitain arkistoja on repatrioitu myös Kansallisarkiston Oulun ja Helsingin toimipisteistä. Arvokkain Saamelaisarkiston arkistoista on Kolttakylän arkisto, joka hyväksyttiin UNESCOn Maailman Muisti –listalle vuonna 2015. Ainutlaatuinen ja mittaamattoman arvokas asiakirjakokonaisuus käsittelee kolttasaamelaisten oikeuksia kalastus-, poron paimennus ja metsästysmaihinsa aina vuodesta 1601 vuoteen 1775 saakka.


Yhteystiedot:

+358 50 408 3062

Inker-Anni Linkola-Aikio
inker-anni.linkola-aikio@arkisto.fi

Suvi King
suvi.king@arkisto.fi

 

ÁJTTE MUSEUM

Ájtte on museokeskus Ruotsin Jokimukassa. Ájtte esittelee saamelaiskulttuuria sekä Ruotsin Lapin kulttuuria ja luontoa. Ájtte tarjoaa tietoa saamelaiskulttuurista ja Unescon Maailmaperintö alueeksi nimetystä Ruotsin Lapista niin dokumentoinnin, tutkimuksen kuin myös näyttelyiden ja julkaisujen kautta.

Ájtte museon kokoelmiin kuuluu noin 8000 esinettä ja paljon tietoutta saamelaiskulttuurista. Museo kerää ja dokumentoi tämän päivän duodjia sekä järjestää näyttelyitä saamenkäsitöihin ja pukuihin liittyen. Ájtten kokoelmissa on arkistomateriaalia, digitaalista materiaalia, äänitteitä sekä noin 100 000 digitaalisen valokuvan kokoelma.

AIDA projektin puitteissa Ájtte museoon on perustettu uudenlainen yksityisarkisto: duojár ja taitelija arkistot. Nämä arkistot sisältävät paljon tietoa luovuttajiensa työprosesseista. Ne sisältävät aineistoja kuten hahmotelmia, muistiinpanoja, kirjeitä, valokuvia, julisteita ja mainosmateriaaleja. Osaan näistä arkistoista liittyy myös esineitä ja valmistusmateriaalinäytteitä.

Esineet ja valokuvat ovat katsottavissa meidän julkisessa tietokannassamme: www.collections.ajtte.com ja arkistomateriaalit löytyvät Ruotsin Kansallisarkiston sivujen alta: www.sok.riksarkivet.se/nad.

Yhteystiedot:

Anna Westman Kuhmunen

anna.westman@ajtte.com

SÁMI ALLASKUVLA

Sámi Allaskuvla on saamelainen korkeakoulu, joka on perustettu 1989 ja sijaitsee Norjan Kautokeinossa. Pitkään saamelaiset haaveilivat korkeakouluopetuksesta saamenkielellä saamelaisessa ympäristössä ja erillisen saamelaisen korkeakoulun perustaminen mahdollisti tämän ja opetusohjelma pystyttiin muokkaan paremmin saamelaisen yhteisön tarpeisiin. Perustamisensa jälkeen Sámi allaskuvla on kehittänyt saamen opetusta ja tutkimusta ja tätä kautta hyödyttänyt saamelaisyhteisöä sekä vahvistanut saamelaiskulttuuria.

Sámi allaskuvlan tavoitteena on saada saamelaisen yliopiston asema sekä toimia myös alkuperäiskansojen yliopistona, jossa saamenkieltä käytetään päivittäisessä kanssakäymisessä ja jossa saamelaiset ja alkuperäiskansojen arvot ovat keskiössä. Näiden arvojen pohjalta Sámi allaskuvla tekee töitä kehittääkseen opetustaan ja samalla tukeakseen saamelaista yhteisöä.

Yhteystiedot:

Gunvor Guttorm

gunvor.guttorm@samiskhs.no

 

Yhteystiedot

Sámi Archives
Inker-Anni Linkola-Aikio
inker-anni.linkola-aikio@arkisto.fi

Sámi University Applied Sciences
Gunvor Guttorm, postmottak@samiskhs.no

Ájtte Swedish Mountain and Sámi Museum
Anna Westman Kuhmunen, info@ajtte.com