DUODJU! - AIDA-project - Arctic Indigenous Design Archives

DUODJU!

Saamelaista muotoiluajattelua opetukseen

AIDA-hankkeen duodjikasvatusmateriaalin lähtökohtana on duodjiperinteen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen: duodji on osa elämää, ei pelkkiä esineitä. Duodji vaikuttaa niin elämän rytmiin kuin jokapäiväiseen ajatteluun. Duodjikasvatuksessa pohditaankin laajoja teemoja kokonaisvaltaisesti yli oppiainerajojen. Myös saamelaisessa maailmankuvassa elämä on kokonaisuus, jota ei voi hajottaa osiin. Siksi duodjikasvatuksessa tutustutaan duodjiin ennen ja nyt sekä pohditaan mitä duodji voisi olla tulevaisuudessa.

Tavoitteena on välittää tietoa saamelaisesta duodji-ajattelusta ja duojáreista lapsille ja nuorille. Duoji-kasvatusmateriaalin painopiste on ongelmanratkaisutaitojen ja ekologisen ajattelun välittämisessä peruskoulun 7.-9. luokkien oppilaille.

Lataa tiedostot:

DUODJU! Duodjimaailmaan tutustuminen

Duodju opettajan opas

Duodju tehtävät

 

Yhteystiedot

Sámi Arkiiva
Inker-Anni Linkola-Aikio,
kirjaamo@arkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
postmottak@samiskhs.no

Ájtte, Duottar- ja sámemusea
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com