Ohjelma - AIDA-project - Arctic Indigenous Design Archives

Ohjelma

Alkuperäiskansa-arkisto tänään ja huomenna -konferenssi, 18.—19. lokakuuta, 2021, Anár


Alkuperäiskansa-arkisto tänään ja huomenna

Ohjelma* 18.—19. lokakuuta, 2021

Siirry suoraan toisen konferenssipäivän ohjelmaan, tiistai 19. lokakuuta, 2021 ►

*Muutokset mahdollisia.

 


 

Maanantai, 18. lokakuuta, 2021 (EEST)

12.00—12.15 | Konferenssin avaaminen

Skuvllaalbmá Áslat Niillas Áslat, Aslak Holmberg, varapuheenjohtaja
Saamelaisneuvosto

12.20—13.25 | AIDA-projektin esittely

Arctic Indigenous Design Archives - Arkistot nykypäivän toimijoina
Anna Westman Kuhmunen, projektijohtaja
AIDA II -Arkistot nykypäivän toimijoina -hanke, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Miksi kerätä ja säilyttää duojár-arkistoja?
Inka Maarika Kangasniemi, muotoilija
Projektisuunnittelija AIDA (I) -hankkeessa

Kultaa etsimässä arkistoista
Gunvor Guttorm, projektipäällikkö, duodjin professori
AIDA II -Arkistot nykypäivän toimijoina -hanke, Sámi allaskuvla

Duojárin näkökulma
Solveig Labba, duojár ja opettaja

13.30—14.15 | SESSIO 1: Keskustelu alkuperäiskansametodista ja -arkistoista

Keynote:

Ontology of relations: An example of conceptualization of interconnection between values and actions
(Suom. Suhteiden ontologiaa: Esimerkki arvojen ja toiminnan yhteyden käsitteellistämisestä)
Tohtori Jelena Porsanger, johtaja, tutkija
Sámiid Vuorká-Dávvirat (saamelaismuseo, Kaarasjoki), Helsingin yliopisto

14.15—14.30 | Kahvitauko

14.30—14.55 | SESSIO 2: TK & IP

Perinnetieto ja immateriaalioikeudet (esimerkkitapaukset duodjista)
Jacob Adams, apulaisprofessori
University of Stavanger

Keskustelu

14.55—15.00 | Tauko

15.00—16.15 | SESSIO 3: Arkistot aktiivisena toimijana

Kansanmusiikki-instituutin arkistotyö ja aineeton kulttuuriperintö
*Matti Hakamäki, pedagogi, muusikko ja johtaja
 *Outi Valo, arkistonhoitaja, PhD tutkija
Kansanmusiikki-instituutti

Saamelainen kulttuuriarkisto yhteisön aktiivisena jäsenenä
Marko Jouste, PhD, lehtori
Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto

Saamelainen kulttuuriperintö digitaalisuuden aikakaudella
Nils Jørgen Nystø, vanhempi neuvonantaja
Sámi Arkiiva (Saamelaisarkisto), Norja

Keskustelu

Ensimmäisen päivän päätös

 


 

Tiistai, 19. lokakuuta, 2021 (EEST)

9.30—10.15 | SESSIO 4: Uudet digitaaliset palvelut: Nuohtti-hakupalvelu ja Duodju!-opetusmateriaali

Nuohtti - käyttäjäystävällinen saamelaisen kulttuuriperinnön hakupalvelu
Digital Access to Sámi Heritage -projekti

Opetusmateriaalia duodji-ajattelusta: DUODJU!
AIDA II - Arkistot nykypäivän toimijoina -projekti

Nuohtti-hakupalveluun tutustuminen
Konferenssitilassa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa ja/tai verkkoyhteydellä

10.15—11.00 SESSIO 5: Sosiaalinen media ja duodji

#muduodjearkiiva - Dela ditt duodjearkiv!
(Suom. #muduodjearkiiva - jaa duodjiarkistosi!)
Filmi, kesto 14min 48s, Ájtte-museo 2021

Saamenkäsityöläinen sosiaalisessa mediassa
Minna Moshnikoff, ǩiõtt-tuâjjneǩ, vlogger, sisällöntuottaja
Erään kolttanaisen käsityöpäiväkirja -Youtube blogi

11.00—11.45 | Saamelaisarkiston opastetut kierrokset / Filmejä (online, Zoom)

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

11.45—12.45 | Lounas

12.45—14.30 | SESSIO 6: Etiikka, arkistot ja digitaalinen saavutettavuus

Avaussanat
Jonna Häkkilä, projektijohtaja
Digital Access to Sámi Heritage Archives -hanke, Lapin yliopisto

Keynote:

Indigenous Rights and Authority in the Archive
(Suom. Alkuperäiskansojen oikeudet ja auktoriteetti arkistoissa)
* Jane Anderson, New York University
* Mãui Hudson, University of Waikato

Nuohttin eettinen ohjeistus
Iiris Kestilä
Digital Access to Sámi Heritage Archives -hanke, Lapin Yliopisto

Eettiset kysymykset Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -hankkeessa
Inker-Anni Linkola-Aikio, projektipäällikkö, ylitarkastaja
AIDA II - Arkistot nykypäivän toimijoina -hanke, Saamelaisarkisto, Kansallisarkisto

Kommentit ja keskustelu

14.30—14.50 | Tauko

14.50—15.50 | SESSIO 7: Saamelainen kulttuuriperintö eurooppalaisissa muistiorganisaatioissa

Arkistokartoitus ja sen tulokset
Digital Access to Sámi Heritage Archives -hanke:
* Johan Anders Paulsen, Sámi Arkiiva (Saamelaisarkisto), Norja
* Suvi King, arkistonhoitaja, Saamelaisarkisto, Kansallisarkisto

Nuohtti-hakupalveluun integroituja arkistomateriaaleja eurooppalaisissa muistiorganisaatioissa:

Sámi heritage at the MEK. Past, Presents, Futures
(Suom. Saamelainen perintö MEK:issä. Menneisyys, nykyisyydet, tulevaisuudet)
Franka Schneider, kuraattori
Museum Europäischer Kulturen Berlin (MEK), Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Digital access to Ájtte, Swedish Mountain and Sami museums collections
(Suom. Digitaalinen pääsy Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseon kokoelmiin)
Anna Westman-Kuhmunen, intendentti
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

15.50—16.00 | Tauko

16.00—16.45 | SESSIO 8: Nuohtti-hakupalvelun kehittäminen

Pilotointi ja käyttäjätutkimukset
Digital Access to Sámi Heritage Archives -hanke:
* Matilda Kalving, Lapin yliopisto
* Saija Marjomaa, Lapin yliopisto
* Linnea Öhlund, University of Umeå

Hakupalvelun kehittäminen
Tuomo Toljamo
Digital Access to Sámi Heritage Archives -hanke, Oulun yliopisto

Keskustelu

Päivän päätös

16.45—16.50 | Konferenssin päätössanat

 


Käytännön tiedot

Kieli

Pohjoissaame, suomi, englanti

Tapahtumapaikka

Parlamenttisali "Solju", Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Osoite: Menesjärventie 2A, FI-99870 Anár (Inari)

Siirry

Alkuperäiskansa-arkisto tänään ja huomenna -konferenssin etusivulle ►

 


Konferenssin tuottaa AIDA yhteistyössä Digital Access to Sámi Heritage Archives -hankkeen http://digisamiarchives.com (avautuu uuteen ikkunaan) kanssa.

Yhteystiedot

Sámi Arkiiva
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@arkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Duottar- ja sámemusea
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com