Aida

säilyttää ja lisää tietoutta saamelaisesta muotoiluajattelusta.