Tietolähteitä verkossa

Tälle sivulle on koottu linkkejä tietokantoihin, joiden hakujärjestelmiä tutkijat voivat käyttää hyväksi Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjastojulkaistun aineiston kartoittamisessa.

 • ARKISTOJEN PORTTI käyttäjäpalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden etsiä arkistoaineistoja joko tutkittavan aiheen tai itseään kiinnostavan aineiston perusteella. Sivuston venäjänkielinen versio kertoo Kansallisarkistossa säilytettävästä Venäjää koskevasta aineistosta.
 • ARTO - Kotimaisten artikkelien viitetietokanta. Kieliversiot – suomi, ruotsi ja englanti.
 • FENNICA – Suomen Kansallisbibliografia -Suomessa julkaistujen kirjojen, lehtien, karttojen ja muiden julkaisujen arkistoluettelo sähköisessä muodossa. Kieliversiot – suomi, ruotsi ja englanti.
 • FINNA – Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden hakupalvelu.Kansallisarkiston kirjaston kokoelma
 • Kansallisarkiston kirjasto on tieteellisenä erikoiskirjastona osa kansallista kirjastoverkostoa. Kansallisarkiston kirjaston kokoelmissa on runsaat 82 000 nidettä koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä noin 200 nimekettä koti- ja ulkomaisia aikakauslehtiä. Kokoelmissa on hakuteosten, lähdejulkaisujen ja virallisjulkaisujen ohella runsaasti Suomen ja naapurimaiden historiaa, oikeus-, hallinto- ja yhteiskuntatieteitä käsittelevää kirjallisuutta, paikallishistoriallista sekä suku- ja henkilöhistoriallista kirjallisuutta, laaja heraldiikkaa ja sigillografiaa käsittelevä kirjakokoelma.
   Kirjaston kokoelmissa on Novgorodin ja Novgorodin aluetta koskevaa kirjallisuutta venäjän, suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Esimerkiksi vuosina 1841- 1915 julkaistuun kirjasarjaan ”Novgorodskije pistsovyje knigi”, sisältyy Bežetskin, Vatjan ja Šelonin viidennesten verokirjoja 1400–1500-luvuilta, kirja ”Materialy po istoritsheskoj georgafii Novgorodskoj zemli” on julkaistu vuonna 1914 Moskovan yliopistossa ja kertoo Novgorodin alueen historiallisesta maantiedosta. Novgorodin viidenneksistä ja pogostoista 1500-luvulla kertoo Konstantin Nevolinin toimittama kirja vuodelta 1853 ”O pjatinah i pogostah Novgorodskih v XVI veke”. "Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta” sekä "Käkisalmen läänin maakirja vuodelta 1637" on suomalaisten ja venäläisten tiedemiesten yhteistyön tuloksena syntynyt sarjajulkaisu vv. 1987 -1993. Vuosina 2005 ja 2009 on julkaistu englanninkielinen kaksiosainen teos ”Accounts of an Occupied City. Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611-1617”.

 • Kansalliskirjasto. Kansalliskirjasto on digitoinut Suomessa vuosina 1771 - 1910 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti käytössä palvelun kautta. Tekijänoikeuden alaista aineistoa digitoidaan yhteistyössä esim. lehtitalojen kanssa. Digitoituna ovat mm. Finljandskaja Gazeta, Wiipuri –lehdet. Kieliversiot – suomi, ruotsi ja englanti. Tekstihaku.
 • MELINDA - Suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Kieliversiot – suomi, ruotsi ja englanti.
 • Novgorodin valtiollisen yliopiston tieteellisen kirjaston harvinaisten ja arvokirjojen osasto ja kokoelmien digitoidut kirjat. Kokoelmissa on 10 000 nidettä ja 2800 kappaletta Novgorodin valtiollisen opettajainstituutin aikakausilehteä 1700–1900 luvuilta. Kirjastossa on laaja kokoelma historian, luonnontieteiden, kieli- ja kirjallisuustieteiden tutkimus- ja opetuskirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta venäjän, englannin, saksan, ranskan ja latinan kielellä. Sen lisäksi on tietokirjoja, käsikirjoja sekä sanakirjoja.

 

  Muita lähteitä:

 • The European Library - verkkoportaali tarjoaa pääsyn 48 eurooppalaisen kansalliskirjaston ja tutkimuskirjaston kokoelmaluetteloihin. Useita kieliversioita. Haku toimii myös venäjän kielellä.Kansallisarkiston tutkijasali
 • Explore the British Library - Britannian kansalliskirjaston kokoelmaluettelo. Palvelu mahdollistaa myös haun kirjaston verkkosivuilta.
Novgorodin alueen valtionarkiston laatima tieteellisten ja yleistajuisten julkaisujen luettelo aiheesta Suomen ja Novgorodin väliset suhteet: historia ja nykyaika