Novgorodin alueen valtionarkisto

Novgorodin alueen valtionarkisto

Novgorodin alueen valtionarkisto on perustettu vuonna 1919. Arkiston asiakirjat kuvaavat Novgorodinmaan (1400-luvulta 1700-luvun alkuun), Novgorodin kuvernementin ja käskynhaltijakunnan (1727 – 1927), Leningradin alueen Novgorodin ja Borovitšin piirien (1927 – 1944) sekä Novgorodin alueen (1944 – 2013) poliittista, sosioekonomista ja kulttuurista kehitystä.

AineistotWaltraut Feldmanin kiitoskirja, Novgorodin Nikolain naiskymnaasi 21.6.1913

Valtaosa kokoelmista on laitoksia, organisaatioita ja yrityksiä koskevia aineistoja 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Asiakirjoista avautuvat valtakunnalliset ja alueelliset historian tapahtumat kuten 1700-luvun isojako, isänmaallinen sota 1812, sotilaskylien perustaminen, talonpoikais-, maa- ja oikeusreformit 1860-luvulla, Stolypinin maatalousuudistus, vallankumoukselliset tapahtumat v. 1905 ja 1917, uusi talouspolitiikka, kollektivisointi, toinen maailmansota 1941 – 1944 sekä Novgorodin alueen muodostaminen 1944 ja sen sodanjälkeinen kehitys.

Novgorodin hiippakunnan historia alkaen 1400-luvulta käy ilmi Novgorodin konsistorin, hengellisen hallituksen, Iverskin, Hutinin, Vjažišhšin, Antoniuksen, Jurjevin ja muiden luostareiden, tuomiokirkkojen ja kirkkojen, Novgorodin hengellisen seminaarin sekä hengellisten koulujen arkistoista. Neuvostovallan ja Novgorodin hiippakunnan keskinäisten suhteiden historia heijastuu aineistoissa, jotka koskevat paikallisia valtionhallinnon elimiä, Neuvostoliiton ministerineuvoston Novgorodin alueen uskontoasian valtuutettua, Novgorodin hiippakuntaneuvostoa ja pappiskoulua.

Tieteellisteknisiä asiakirjoja edustaa Novgorodin alueen kaupunkien ja kylien rakennussuunnitelmat, yritysten, rakennusten ja teiden rakennussuunnitelmat sekä Suur-Novgorodin ja sen lähiseudun arkkitehtuuristen ja taiteellisten muistomerkkien restaurointitöiden suunnitelmat, arviolaskelmat ja selonteot.

Valokuvakokoelmassa on negatiiveja, positiiveja ja valokuva-albumeja, joista avautuu Novgorodinmaan 1900-luvun historia.

Yksityisarkistot

Yksityishenkilöitä edustaa kreivi A.A. Araktšejevin kokoelma sekä arkistot koskien novgorodilaisia tilanomistajia, teollisuusharjoittajia, kotiseutututkijoita, vallankumousliikkeeseen ja kansallissotaan osallistuneita, toisen maailman sodan ja työn sankareita ja veteraaneja, laitosten, yritysten ja järjestöjen johtajia, tutkijoita, arkistolaisia, kirjallisuuden tutkijoita, runoilijoita, kirjailijoita, lehtimiehiä, näyttelijöitä ja taiteilijoita.

Novgorodilaisten kotiseututukijoiden Vasili ja Vladimir Peredolskin perhearkistossa on puolestaan asiakirjoja arkeologisista tutkimuksista Novgorodissa ja sen ympäristössä, Novgorodin muinaismuistoyhdistyksen perustamisesta, maaomaisuudesta ja talonpojista 1600 – 1800 -luvuilla, käsinkirjoitettuja kirjoja 1700 – 1800-luvuilta, Lakikirja 1649 sekä Pietari I:n kirjeiden kokoelma.

Harvinaisten kirjojen ja asiakirjojen kokoelmaNovgorodilaisen kauppiaan Ivan Semjonovin asiakirjavihko 1696

Novgorodin alueen valtionarkiston harvinaisten ja erityisen arvokkaiden kirjojen kokoelmissa on sekä kyrillisiä (kirkkoslaaviksi) että siviiliaakkosin käsinkirjoitettuja tekstejä ja varhaispainatteita 1700 – 1800-luvuilta kuten psalttari, kirkkokäsikirja, pyhittäjäisä Nil Stolobnojelaisen kirkonpalvelus ja elämä, jumalanpalvelus ja akatistos pyhän Jaakob Borovitšilaisen pyhäinjäännösten siirrolle, Makarios Suuren Egyptiläisen opetuksia ja Novgorodin Pyhän Yrjön luostarin säännöt.

Arkiston yksitoista asiakirjaa on merkitty Venäjän federaation ja Novgorodin alueen arkistokokonaisuuksien erityisen arvokkaiden asiakirjojen luetteloon, ts. ne ovat reliikkejä, joilla on sekä kansallinen että alueellinen merkitys. Näitä ovat katkelma pergamentista ”Matteuksen evankeliumi” (1400-luku), käsinkirjoitettu kirja ”Maaliskuun minea” (1500-luku), gramotat Novgorodin Vjažišhšin luostarin kokoelmasta (1600-luku), sekä Degtjarin kylän Pyhien Kosmaksen ja Damianoksen kirkon kirkonkirja v. 1873 – 1880, jossa on merkintä venäläisen säveltäjän Sergei Rahmaninovin syntymästä ja kasteesta.

Novgorodin valtionarkiston toiminta

Novgorodin valtionarkisto säilyttää, luetteloi ja tilastoi oman osan Novgorodin alueen arkistokokonaisuuksista, muita arkistoitavia asiakirjoja, ottaa säilytykseen lakkautettujen organisaatioiden sosiaalis-oikeudellisia asiakirjoja, hankkii novgorodilaisten yksityisarkistoja sekä järjestää tiedotus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Vuodesta 1999 lähtien on julkaistu 11 numeroa ”Novgorodin arkiston aikakausikirjasta”. Aikakausikirjan sisältöä ovat ennen kaikkea Suur-Novgorodin ja Novgorodin maan asiakirjallisen kulttuuriperinnön kartoittamiseen, säilyttämiseen, tutkimukseen ja julkaisemiseen liittyvät kysymykset.  

Vuoden 2014 tammikuun ensimmäisen päivän tilaston mukaan arkistossa oli säilytettävänä 5 160 fondia, 1 328 530 säilytysyksikköä 1400-luvulta vuoteen 2013 mukaan luettuna mm. 1 027 212 säilytysyksikköä hallinnollisia asiakirjoja, 5 921 säilytysyksikköä yksityisiä asiakirjoja, 11 311 säilytysyksikköä tieteellis-teknisiä asiakirjoja, 268 948 säilytysyksikköä henkilöstöä koskevia asiakirjoja ja 15 138 säilytysyksikköä valokuvia.

Oksana Snytko, arkistonjohtaja
2014

Postiosoite:

Gosudarstvennoje oblastnoje kazennoje uchrezhdenije ”Gosudarstvennyi arhiv Novgorodskoj oblasti”
ul. М. Dzhalilja-Duhovskaja, d. 31,
Veliki Novgorod
173003 Rossija

sähköposti: gougano[@]yandex.ru

Lisää arkiston toiminnasta Novgorodin alueen arkistolaitoksen sivuilla.